Anh Nguyễn Tử Quảng - Giám đốc Trung tâm An ninh mạng BKIS: Mình không làm thì ai làm?

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2008-11-28
Tác giả
Hải Hà
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn "Hiệp sĩ công nghệ thông tin" doanh nhân Nguyễn Tử Quảng - Giám đốc Trung tâm An ninh mạng BKIS, nhà phát minh chương trình diệt virus BKAV (Bach Khoa Antivirus) và nghe anh chia sẻ về niềm đam mê công nghệ đã đưa anh đến ý tưởng thành lập một doanh nghiệp phần mềm.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 19 phát hành ngày 18 tháng 11 năm 2008
Từ khóa
Nguyễn Tử Quảng , BKIS , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu