Bà Tina Nguyễn - Tổng giám đốc Công ty Bảo hiểm Nhân Thọ Generali Việt Nam: Phụ nữ có nhiều lợi thế để làm lãnh đạo

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2017-03-15
Tác giả
Hồng Nga
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Đôi lời chia sẻ thẳng thắng của doanh nhân Tina Nguyễn - Tổng giám đốc Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam với Doanh nhân Sài Gòn về quyết định từ bỏ vị trí giám đốc tài chính cho một công ty ở Mỹ để về Việt Nam của bà và những lợi thế và bất lợi khi vừa là một người phụ nữ của công việc và gia đình mà bà đang trải qua hàng ngày.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 430 phát hành ngày 15 tháng 3 năm 2017
Từ khóa
Tina Nguyễn , Bảo hiểm Nhân Thọ , nữ doanh nhân , doanh nghiệp
Trích dẫn