Doanh nhân Huỳnh Đình Điển (?-?)

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2023-07-20
Tác giả
Thư viện Doanh nhân Việt Nam
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tóm tắt
Tiểu sử, quá trình hoạt động kinh doanh, thành tựu và những đóng góp của doanh nhân Huỳnh Đình Điển cho nền kinh tế Việt Nam
Số trang
6 trang, hình ảnh minh họa
Từ khóa
Huỳnh Đình Điển , doanh nhân xưa , Minh Tân khách sạn , Nam Kỳ Minh Tân công nghệ , Bá Huê Lầu
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu