Luật sư Đậu Quyên: Không khó để trở thành phụ nữ "độc bản"

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2022-10-29
Tác giả
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tóm tắt
Trong quá trình làm nghề, Luật sư Đậu Thị Quyên luôn ý thức hỗ trợ và lan tỏa giá trị của nữ giới trong cộng đồng. Chị được gọi là "luật sư của phụ nữ". Chị đã đưa ra triết lý độc bản cho phụ nữ, tức nhận thức bản thân, tạo ra giá trị cho xã hội để sống hạnh phúc. Trong chương trình Cuốn sách cuộc đời, tác giả 2 cuốn sách "Phụ nữ độc bản" và "Hôn nhân độc bản" chia sẻ: “Để độc bản, người phụ nữ không phải cố gắng quá nhiều, cũng không phải gồng mình quá nhiều mà chỉ cần ý thức tạo ra giá trị mỗi ngày”.
Số trang
32 phút 18 giây xem.
Từ khóa
Luật sư Đậu Quyên , Đậu Thị Quyên , Hôn nhân độc bản , Phụ nữ độc bản , Cuốn sách cuộc đời
Trích dẫn
Bộ sưu tập