Đọc sách cũng giúp doanh nhân kiếm tiền

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2021-12-02
Tác giả
Nguyễn Tuấn Quỳnh
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những suy nghĩ của Chủ tịch HĐQT Saigon Books Nguyễn Tuấn Quỳnh về lợi ích của văn hóa đọc trong đời sống doanh nhân Việt Nam hiện nay.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa
Từ khóa
Nguyễn Tuấn Quỳnh , Saigon Books , doanh nhân Việt Nam , văn hóa đọc
Trích dẫn