Doanh nhân Việt Nam giai đoạn 1975 đến 2020

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2023-05-25
Tác giả
Thư viện Doanh nhân Việt Nam
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Ngày 30/4/1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, chấm dứt 21 năm kháng chiến chống Mỹ, Việt Nam đã hoàn thành công cuộc thống nhất đất nước và bắt đầu khôi phục nền kinh tế. Sau hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam dần bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cùng với xu hướng toàn cầu hóa đang diễn ra sôi động trên thế giới. Tầng lớp doanh nhân Việt Nam theo đó ngày càng phát triển và lớn mạnh hơn
Số trang
11 trang, hình minh họa
Từ khóa
Hiến pháp năm 1992 , Phan Văn Khải , Luật Doanh nghiệp 1999 , 20/9/2004 , Quyết định số 990/QD , Ngày Doanh nhân Việt Nam
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu