Ông Nguyễn Thanh Đảo - Tổng giám đốc Công ty CP Quảng cáo và Xúc tiến Thương mại Đông Nam: Chúng tôi đang hướng tới tổ chức các triển lãm ở nước ngoài

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2019-03-20
Tác giả
Hoàng Linh Lan
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Chia sẻ của doanh nhân Nguyễn Thanh Đảo - Tổng giám đốc Công ty CP Quảng cáo và Xúc tiến Thương mại Đông Nam về ý tưởng tổ chức Triển lãm Thiết bị công nghệ ngành quảng cáo Việt Nam (VietAd) vào năm 2010 của ông và hiệu quả mà hội chợ - triển lãm mang lại cho doanh nghiệp Việt Nam trong quan hệ xúc tiến thương mại với các doanh nghiệp nước ngoài.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 529 phát hành ngày 20 tháng 3 năm 2019
Từ khóa
Nguyễn Thanh Đảo , Đông Nam , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn