Doanh nhân Hoàng Tăng Bí (1883-1939)

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2023-07-20
Tác giả
Thư viện Doanh nhân Việt Nam
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tóm tắt
Tiểu sử, quá trình hoạt động kinh doanh, thành tựu và những đóng góp của doanh nhân Hoàng Tăng Bí cho nền kinh tế Việt Nam
Số trang
6 trang, hình ảnh minh họa
Từ khóa
Hoàng Tăng Bí , doanh nhân xưa , Đông Kinh Nghĩa Thục , Đông Thành Xương , Đăng Cổ Tùng báo
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu