Chị Nguyễn Thị Thu Phương - Tổng giám đốc Công ty CP Bảo Lâm: Muốn được thưởng thức cuộc sống

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2008-04-01
Tác giả
Các Ngọc
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Nguyễn Thị Thu Phương - Tổng giám đốc Công ty CP Bảo Lâm để lắng nghe những chia sẻ của chị về những khó khăn và thử thách trong vai trò người tiếp thị nhãn hiệu sữa XO ở Việt Nam và những dự định của chị cho tương lai cả về công việc lẫn cuộc sống riêng tư.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 236 phát hành ngày 1 tháng 4 năm 2008
Từ khóa
Nguyễn Thị Thu Phương , Bảo Lâm , nữ doanh nhân , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu