Ông Huỳnh Văn Thiện Thanh - Tổng giám đốc Công ty Xây dựng - Tư vấn - Thương mại Huỳnh Nguyễn Phùng (HNP): Mục tiêu cuối cùng của người thành công là được cống hiến

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2007-09-11
Tác giả
Kim Dung
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Huỳnh Văn Thiện Thanh, người đàn ông mê làm "thủ lĩnh' từ nhỏ quyết định theo nghề kỹ sư cầu đường sau khi tốt nghiệp trường phổ thông với khát vọng hướng đến sự cống hiến - mục tiêu cuối cùng của người thành công trong lĩnh vực kinh doanh như anh.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 209 phát hành ngày 11 tháng 9 năm 2007
Từ khóa
Huỳnh Văn Thiện Thanh , Công ty Huỳnh Nguyễn Phùng , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu