Doanh nghiệp phải chấp nhận quy luật hội nhập

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2018-10-10
Tác giả
Nhóm Phóng viên
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Lê Viết Hải, Hàng Vay Chi và Kao Siêu Lực về những quyết định quan trọng của doanh nghiệp trong việc thay đổi để hòa mình vào xu thế toàn cầu hóa và những biến chuyển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hoặc chịu bị tụt lại phía sau trước sự "lấn sân" của các doanh nghiệp, thương hiệu nước ngoài.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 509 phát hành ngày 10 tháng 10 năm 2018
Từ khóa
Lê Viết Hải , Hàng Vay Chi , Kao Siêu Lực , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn