Ông Huỳnh Hữu Tài - Tổng giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại - Thiết bị âm thanh, ánh sáng Tân Hữu Tài: Tâm lành, đức tốt mới trường tồn được với nghề

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2019-06-05
Tác giả
Hoàng Linh Lan
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của doanh nhân Huỳnh Hữu Tài - Tổng giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại - Thiết bị âm thanh, ánh sáng Tân Hữu Tài về triết lý kinh doanh của Tân Hữu Tài đã giúp ông thành công trong lĩnh vực trang trí thiết bị âm thanh, ánh sáng trong hơn 40 năm gắn bó với nghề.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 5 tháng 6 năm 2019
Từ khóa
Huỳnh Hữu Tài , Tân Hữu Tài , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn