Doanh nhân Ngô Tử Hạ (1882-1973)

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2023-07-20
Tác giả
Thư viện Doanh nhân Việt Nam
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tóm tắt
Tiểu sử, quá trình hoạt động kinh doanh, thành tựu và những đóng góp của doanh nhân Ngô Tử Hạ cho Cách mạng Việt Nam
Số trang
6 trang, hình ảnh minh họa
Từ khóa
Ngô Tử Hạ , doanh nhân xưa , nhà in Ngô Tử Hạ , đồng bạc cụ Hồ
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu