Ông Nguyễn Ngọc Dân - Tổng giám đốc Công ty Dân Xuân: Tôi muốn làm nhà tư bản có tấm lòng

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2006-12-19
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của doanh nhân Nguyễn Ngọc Dân - Tổng giám đốc Công ty Dân Xuân về nguyên nhân khiến anh quyết định không theo gia đình ra nước ngoài mà ở lại Việt Nam xây dựng sự nghiệp và những cái giá mà anh phải trả cho con đường kinh doanh được anh chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Doanh nhân Sài Gòn.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 174 phát hành ngày 19 tháng 12 năm 2006
Từ khóa
Nguyễn Ngọc Dân , Dân Xuân , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu