Ông Ngô Quốc Vinh - Tổng giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng A.Q.A: Làm việc chỗ giỏi nhất, sẽ học được nhiều nhất

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2009-07-08
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Ngô Quốc Vinh - Tổng giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng A.Q.A về bí quyết xây dựng uy tín cho A.Q.A trong ngành xây dựng Việt Nam và những kế hoạch của anh giúp A.Q.A chuyển mình thành một công ty chuyên nghiệp với những dự án lớn hơn trong tương lai.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 50 phát hành ngày 8 tháng 7 năm 2009
Từ khóa
Ngô Quốc Vinh , A.Q.A , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu