Bà Tiêu Yến Trinh - Tổng giám đốc Công ty CP Kết nối nhân tài: Tận dụng nguồn lực bên ngoài, doanh nghiệp sẽ tiến nhanh

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2023-03-25
Tác giả
Lê Hạnh
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn Tổng giám đốc Công ty CP Kết nối nhân tài Tiêu Yến Trinh, người phụ nữ có kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực, về những xu hướng quản trị nguồn nhân lực tại Việt Nam hiện nay trước những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những kỹ năng mà doanh nghiệp hiện nay cần phải trang bị trước xu hướng này.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Tạp chí in Doanh nhân Sài Gòn số 647 phát hành ngày 25 tháng 3 năm 2023
Từ khóa
Tiêu Yến Trinh , Kết nối nhân tài , nữ doanh nhân , doanh nghiệp
Trích dẫn