Ai muốn là triệu phú

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2015-07-23
Tác giả
Mark Victor Hansen
Robert G. Allen
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Lao động - Xã hội
Tóm tắt
Bạn chỉ cần giải mã được bốn mật khẩu: Định mệnh, thấu kính, thiên thần và ngôi sao mà Mark Victor Hansen và Robert G. Allen đã sử dụng trong quá trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp, và thành công. Chúng có trong "Cracking the Millionaire Code - Your Key to Enlightened Wealth" - dịch là "Ai muốn là triệu phú - Chìa khóa để làm giàu bền vững".
Số trang
25 phút 13 giây nghe
Từ khóa
Ai muốn là triệu phú , Mark Victor Hansen , Robert G. Allen , Chìa khóa để làm giàu bền vững , sách hay
Trích dẫn
Bộ sưu tập