Ông Seng-Su Tsang - Giáo sư Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan (Trung Quốc): Tôi mong được trở lại và đóng góp cho nền giáo dục Việt Nam

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2023-05-10
Tác giả
Hồng Nga
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Chia sẻ của ông Seng-Su Tsang - Giáo sư Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan, Trung Quốc (National Taiwan University of Science and Technology - NTUST) về những trải nghiệm của ông sau ba lần đến Việt Nam và lời khuyên của ông dành cho các doanh nghiệp Việt Nam trong mục tiêu xây dựng nền kinh tế xanh, phát triển bền vững.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Tạp chí in Doanh nhân Sài Gòn số 650 phát hành ngày 10 tháng 5 năm 2023
Từ khóa
Seng-Su Tsang , Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan , doanh nhân , doanh nghiệp
Trích dẫn