Ông Gary Phùng - Tổng giám đốc Acer Việt Nam: Sự dịch chuyển cho tôi những trải nghiệm toàn cầu

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2009-08-05
Tác giả
Kim Dung
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Chia sẻ của doanh nhân Gary Phùng về hành trình trở về Việt Nam của ông để phát triển Tập đoàn Acer bằng niềm tự hào của một người con xa xứ đã gắn bó với một tập đoàn có môi trường làm việc tốt, có sức tăng trướng lớn cùng sự bứt phá tốt.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 54 phát hành ngày 5 tháng 8 năm 2009
Từ khóa
Gary Phùng , Tập đoàn Acer , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu