“Dám nghĩ nhỏ” giúp tôi thực hiện mục tiêu

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2022-09-24
Tác giả
Nguyễn Thành Danh
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Cảm nhận của Giám đốc Công ty Phát Tiến Nguyễn Thành Danh sau khi đọc tác phẩm "Dám nghĩ nhỏ" của tác giả Owain Service và Rory Gallagher.
Số trang
3 trang, hình ảnh minh họa
Từ khóa
Nguyễn Thành Danh , Công ty Phát Tiến , Dám nghĩ nhỏ , Sách hay
Trích dẫn