Doanh nhân thành đạt viết sách: Góp phần giúp giới trẻ thay đổi cuộc đời

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2023-03-04
Tác giả
Nguyễn Tuấn Quỳnh
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Nhận định của Chủ tịch HĐQT Công ty CP Saigon Books, thành viên Hội đồng Sách Doanh nhân Nguyễn Tuấn Quỳnh về vai trò của người doanh nhân viết sách trong việc góp phần thay đổi cuộc đời giới trẻ hiện nay.
Số trang
3 trang, hình ảnh minh họa
Từ khóa
Nguyễn Tuấn Quỳnh , Công ty CP Saigon Books , Doanh nhân Việt Nam , Doanh nhân viết sách
Trích dẫn