Ông Hồ Thanh Tuấn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Ngọc trai Hoàng Gia: Tôi muốn làm nhiều hơn để nâng cao vị thế ngọc trai Việt Nam

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2022-07-25
Tác giả
Lê Hạnh
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Được xem là "vua ngọc trai Việt Nam" khi có hơn 20 năm gắn bó với ngọc trai, doanh nhân Hồ Thanh Tuấn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Ngọc trai Hoàng Gia chia sẻ những trăn trở của ông về những kế hoạch phát triển ngành công nghiệp ngọc trai, góp phần định vị ngọc trai Việt Nam trên bản đồ ngọc trai thế giới.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Tạp chí in Doanh nhân Sài Gòn số 632 phát hành ngày 25 tháng 7 năm 2022
Từ khóa
Hồ Thanh Tuấn , Ngọc trai Hoàng Gia , doanh nhân Việt Nam
Trích dẫn