Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Kết hợp giữa kỹ thuật và nghệ thuật

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2022-09-28
Tác giả
Dương Tống
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Kinh nghiệm của CEO HomeNext Corporation Dương Tống trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp kết hợp giữa kỹ thuật và nghệ thuật.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa
Từ khóa
Dương Tống , HomeNext Corp , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp , văn hóa doanh nghiệp
Trích dẫn