Ông Phạm Ngọc Tuấn - Tổng giám đốc Saigon Postel Corp (SPT): Tôi tin vào luật nhân quả

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2006-12-21
Tác giả
An Hòa - Kim Phi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Phạm Ngọc Tuấn - Tổng giám đốc Saigon Postel Corp về phong cách kinh doanh tạo nên thành công của ông và nghe những kinh nghiệm của ông khi làm CEO được thuê ở một công ty cổ phần với số vốn nhà nước áp đảo.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 175 phát hành ngày 26 tháng 2 năm 2006
Từ khóa
Phạm Ngọc Tuấn , SPT , doanh nhân Việt Nam , triết lý kinh doanh
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu