Ông Đỗ Đức Hiếu - Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại nhựa Chí Thành V.N: Hãy trao lòng tin cho doanh nhân

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2019-08-08
Tác giả
Nguyễn Loan
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của ông Đỗ Đức Hiếu - Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại nhựa Chí Thành V.N về những trải nghiệm của ông trong quá trình khởi nghiệp và quan niệm của ông về trách nhiệm xã hội, trách nhiệm cộng đồng của một doanh nhân.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 555 phát hành ngày 8 tháng 8 năm 2019
Từ khóa
Đỗ Đức Hiếu , nhựa Chí Thành , doanh nhân Việt Nam , thương hiệu Việt
Trích dẫn