Ông Phạm Văn Tam - Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Asanzo: Biết mạo hiểm nhưng vẫn làm

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2017-09-13
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Phạm Văn Tam - Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Asanzo vế quyết định mạo hiểm của Asanzo khi gia nhập thị trường smartphone bằng cách tự sản xuất sản phẩm điện thoại thông minh - một lĩnh vực mà nhiều thương hiệu lâu năm đã phải từ bỏ.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 456 phát hành ngày 13 tháng 9 năm 2017
Từ khóa
Phạm Văn Tam , Asanzo , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn