Hiểu bản thân

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2023-04-02
Tác giả
Nhan Húc Quân
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Tổng giám đốc Công ty New Toyo Nhan Húc Quân chia sẻ suy ngẫm về những ảnh hưởng của xã hội đến tâm lý con người.
Số trang
3 trang, hình ảnh minh họa
Từ khóa
Nhan Húc Quân , Công ty New Toyo Việt Nam , nữ doanh nhân , tâm lý con người , môi trường và xã hội
Trích dẫn