Sách "Lương Văn Can trong lịch sử dân tộc và lịch sử doanh nhân Việt Nam"

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2022-11-20
Tác giả
Hải Minh
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Tác phẩm "Lương Văn Can trong lịch sử dân tộc và lịch sử doanh nhân Việt Nam" được NXB Khoa học xã hội xuất bản vào đầu quý IV/2022 với số lượng 446 trang, với đối tác liên kết xuất bản là Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn - đơn vị truyền thông nhiều năm qua đã quan tâm sâu sắc đến tư tưởng của cụ Lương Văn Can trong lĩnh vực giáo dục và kinh doanh.
Số trang
4 trang, hình ảnh minh họa
Từ khóa
Lý Tùng Hiếu , Lương Văn Can , Lương Văn Can trong lịch sử dân tộc và lịch sử doanh nhân Việt Nam
Trích dẫn