Ông Lê Hữu Nghĩa - Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Lê Thành: Người lãnh đạo phải biết tạo ra cơ hội

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2018-05-16
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Lê Hữu Nghĩa - Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Lê Thành về lý do trong 15 năm qua ông luôn trung thành với hướng đi chọn phân khúc căn hộ giá thấp trong kinh doanh bất động sản để tăng lợi nhuận cho Công ty Lê Thành.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 488 phát hành ngày 16 tháng 5 năm 2018
Từ khóa
Lê Hữu Nghĩa , Công ty Lê Thành , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn