Anh Lê Quang Phúc - Giám đốc điều hành Công ty CP BDSC: Làm tư vấn là phải biết chuyên biệt để tạo sự khác biệt

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2008-11-04
Tác giả
Kim Dung
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của doanh nhân Lê Quang Phúc - Giám đốc điều hành Công ty CP BDSC với Doanh nhân Sài Gòn về khát vọng của anh khi thành lập BDSC và nhận xét của anh trên tư cách của một nhà tư vấn về những thiếu sót của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nay.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 17 phát hành ngày 4 tháng 11 năm 2008
Từ khóa
Lê Quang Phúc , BDSC , doanh nhân Việt Nam , triết lý kinh doanh
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu