Ông Nguyễn Đặng Hiến - Tổng giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Quang Minh: Với tôi, được làm việc là sự hưởng thụ lớn nhất

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2019-05-22
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn Tổng giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Quang Minh (Bidrico) - Nguyễn Đặng Hiến về hành trình tự lập nghiệp bằng nỗ lực và trí tuệ của bản thân để tạo nên những thành tựu cho Tân Quang Minh và bài học mà ông rút ra được từ thành công của thương hiệu Bidrico khi được chọn là nhà tài trợ sản phẩm trong sự kiện APEC năm 2017.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Việt Nam số 538 phát hành ngày 22 tháng 5 năm 2019
Từ khóa
Nguyễn Đặng Hiến , Tân Quang Minh , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn