Ông Tạ Thái Mẫn - Tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (SPSC): Hãy sống tốt, đời sẽ cho ta quả ngọt!

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2008-09-23
Tác giả
Xuân Lộc
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những trao đổi của doanh nhân Tạ Thái Mẫn - Tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn với Doanh nhân Sài Gòn về giải pháp giải quyết nguồn cung ứng nhân lực trước tình hình nguồn lao động biến động như hiện nay và định hướng xây dựng phương châm làm việc của SPSG với nhân viên.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 11 phát hành ngày 23 tháng 9 năm 2008
Từ khóa
Tạ Thái Mẫn , Dầu khí Sài Gòn , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu