Ông Nguyễn Viết Hồng - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển khoa học công nghệ Vina (VINA CHG): Chống hàng giả là mục tiêu của sự nghiệp cá nhân

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2016-12-21
Tác giả
Phạm Thủy
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Nguyễn Viết Hồng - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Vina CHG, một trong 10 người được tôn vinh Doanh nhân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2016 trong lĩnh vực “Ứng dụng khoa học - công nghệ chống hàng giả” về mục tiêu mà ông xác lập khi quyết định chọn lĩnh vực tem chống giả để kinh doanh và mong muốn lớn nhất mà ông dành cho Vina CHG và bản thân.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 421 phát hành ngày 21 tháng 12 năm 2016
Từ khóa
Nguyễn Viết Hồng , CHG , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn