Bà Mai Trang Thanh - Chủ tịch Honeywell khu vực Đông Dương: Muốn đi xa không dễ dãi với bản thân

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2016-07-06
Tác giả
Phương Quyên
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Chia sẻ của doanh nhân Mai Trang Thanh - Chủ tịch Honeywell khu vực Đông Dương về những áp lực và thử thách mà bà phải đối mặt trên vai trò lãnh đạo, quản lý một Tập đoàn nước ngoài trong ngành dầu khí và nguyên nhân khiến bà đầu quân cho Honeywell.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 397 phát hành ngày 6 tháng 7 năm 2016
Từ khóa
Mai Trang Thanh , Honeywell , nữ doanh nhân , doanh nghiệp
Trích dẫn