Ông Trần Hải Linh - Tổng giám đốc Sendo: Chúng tôi luôn tìm cách tạo giá trị cho xã hội

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2019-07-25
Tác giả
Han Sovy
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của doanh nhân Trần Hải Linh - Tổng Giám đốc Sendo với Doanh nhân Sài Gòn về những cơ hội mà Sendo đang có và nhiều thay đổi ngoạn mục mà Sendo sẽ mang lại trong tương lai để tiếp tục mang giá trị tới người tiêu dùng Việt.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo Doanh nhân Sài Gòn số 553 phát hành ngày 25 tháng 7 năm 2019
Từ khóa
Trần Hải Linh , Sendo , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn