Ông Vũ Lâm - CEO Công ty KMS Technology: Thay đổi để cạnh tranh toàn cầu

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2017-07-12
Tác giả
Tuyết Ân
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Chia sẻ của ông Vũ Lâm - người sáng lập Paragon Solutions Việt Nam và KMS Technology về những trải nghiệm của ông với những sự thay đổi của ngành IT Việt Nam và những nhận định của ông về triển vọng phát triển của ngành IT Việt Nam trong tương lai.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 447 phát hành ngày 12 tháng 7 năm 2017
Từ khóa
Vũ Lâm , KMS Technology , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu