Anh Nguyễn Đức Tài - Giám đốc điều hành Công ty Thế giới Di động: Tôi bán sự hài lòng

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2007-08-14
Tác giả
Kim Dung
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ về ý tưởng "kinh doanh shopping" của doanh nhân Nguyễn Đức Tài - Giám đốc điều hành Công ty Thế giới Di động cùng những chiêm nghiệm của anh sâu gần 7 năm dấn bước vào thương trường với cả thành công lẫn thất bại của anh khi điều hành Thế giới Di động.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 205 phát hành ngày14 tháng 8 năm 2007
Từ khóa
Nguyễn Đức Tài , Thế giới Di động , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu