Ông Trần Ngọc Thiều - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Viễn thông ACT: Tinh thần người lính giúp chúng tôi đương đầu với thử thách

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2020-07-25
Tác giả
Hồng Nga
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Hơn 40 năm trong quân ngũ, tinh thần người lính dám đương đầu với khó khăn đã giúp người quân nhân ở tuổi xế chiều Trần Ngọc Thiều quyết tâm khởi nghiệp chỉ với suy nghĩ lao động để thấy mình còn giá trị. Hơn 5 năm qua, Công ty CP Viễn thông ACT do ông và một đồng nghiệp cũ ở Viettel (cũng là quân nhân) điều hành đã trở thành đối tác quan trọng của Viettel tại TP.HCM.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Tạp chí in Doanh nhân Sài Gòn số 587 phát hành ngày 25 tháng 7 năm 2020
Từ khóa
Trần Ngọc Thiều , Viễn thông ACT , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn