Khi "tỉnh thức", bạn sẽ sống cuộc sống mình muốn

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2022-03-25
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Amy Dương - doanh nhân Canada gốc Việt, Chủ tịch Tổ chức Giáo dục toàn cầu Sống rực rỡ, CEO Công ty USHome, tác giả sách "Sống rực rỡ đi, cuộc đời là trò chơi thôi mà"
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Tạp chí in Doanh Nhân Sài Gòn số 624 phát hành ngày 25 tháng 3 năm 2022.
Từ khóa
Amy Dương , USHome , doanh nhân gốc Việt , Sống rực rỡ đi cuộc đời là trò chơi thôi mà , nữ doanh nhân
Trích dẫn