Ông Vũ Đức Giang - Tổng giám đốc Công ty CP May Phương Đông: Làm việc là lẽ sống đời tôi

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2007-01-03
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Chia sẻ của doanh nhân Vũ Đức Giang - Tổng giám đốc Công ty CP May Phương Đông về những kinh nghiệm khi trở thành người lãnh đạo doanh nghiệp và quan niệm của anh về tình bạn trong kinh doanh.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 176 phát hành ngày 3 tháng 1 năm 2007
Từ khóa
Vũ Đức Giang , May Phương Đông , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp , Vinatex
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu