Ông Đỗ Tấn - Giám đốc Công ty TNHH MTV TM Điện Thắng: Cần mẫn sẽ làm nên sự nghiệp

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2008-08-19
Tác giả
Xuân Lộc
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của doanh nhân Đỗ Tấn - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Điện Thắng về những kinh nghiệm trong ngành kinh doanh dây cáp điện cùng quan niệm sống của ông về hạnh phúc và gia đình ở hiện tại.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 6 phát hành ngày 19 tháng 8 năm 2008
Từ khóa
Đỗ Tấn , Công ty Điện Thắng , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu