Ông Lê Văn Khải - Tổng giám đốc Công ty TNHH Dầu nhờn Caltex Việt Nam: Người đi góp nhặt chất xám

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2005-06-15
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Lê Văn Khải - Tổng giám đốc Công ty TNHH Dầu nhờn Caltex Việt Nam về quãng đường vươn lên trưởng thành của anh từ một nhân viên bán hàng cho Caltex trở thành tổng giám đốc một công ty nước ngoài.
Số trang
1 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 97 phát hành ngày 15 tháng 6 năm 2005
Từ khóa
Lê Văn Khải , Caltex , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu