Ông Hoàng Cao Trí - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Acecook Việt Nam (VINA ACECOOK): Cơ hội là do chính mình tạo ra

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2005-07-20
Tác giả
Kim Dung
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Acecook Việt Nam Hoàng Cao Trí về công việc điều hành Acecook Việt Nam và những thành tích mà Công ty đạt được trong thời gian qua.
Số trang
1 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 102 phát hành ngày 20 tháng 7 năm 2005
Từ khóa
Hoàng Cao Trí , VINA ACECOOK , doanh nhân Việt Nam , thương hiệu Việt
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu