Bà Phạm Thị Huân - Giám đốc Công ty TNHHH Ba Huân: Tôi đã có tài sản vô giá là thương hiệu và niềm tin

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2009-03-04
Tác giả
Các Ngọc
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những trao đổi của bà Phạm Thị Huân - Giám đốc Công ty TNHHH Ba Huân với Doanh nhân Sài Gòn về quyết định đi Hà Lan đem về dây chuyền xử lý trứng và xây nhà máy với vốn đầu tư hơn 30 tỷ đồng để đưa những sản phẩm trứng sạch Ba Huân ra thị trường.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 32 phát hành ngày 4 tháng 3 năm 2009
Từ khóa
Phạm Thị Huân , Ba Huân , nữ doanh nhân , thương hiệu Việt
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu