Tôi viết "CEO ký sự"

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2022-04-13
Tác giả
Trần Văn Phát
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những trải nghiệm của CEO Công ty Robot Trần Văn Phát khi viết và hoàn thành cuốn sách "CEO ký sự" mà ông đã dành 2 năm miệt mài để hoàn thiện tác phẩm.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa
Từ khóa
Trần Văn Phát , Công ty Robot , CEO ký sự , Doanh nhân viết sách , Sách hay
Trích dẫn