Ông Tạ Minh Tuấn - Chủ tịch TMT Group: Mong muốn có nhiều doanh nhân hạnh phúc

Không có hình thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2017-06-28
Tác giả
Bích Trâm
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Chia sẻ của Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc TMT Group Tạ Minh Tuấn, người xây dựng hệ thống y tế tại nhà tư nhân đầu tiên của Việt Nam về mục tiêu kinh doanh sắp tới của TMT Group và kế hoạch của ông trong việc hỗ trợ và truyền cảm hứng cho người khởi nghiệp.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 445 phát hành ngày 28 tháng 6 năm 2017
Từ khóa
Tạ Minh Tuấn , TMT Group , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn