Ông Nguyễn Đình Tùng - Phó tổng giám đốc Ngân hàng Quốc tế (VIB BANK): Có thời khắc phải đủ dũng khí nói "Không"

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2006-09-19
Tác giả
Mai Phương
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những nhận định của Phó tổng giám đốc Ngân hàng Quốc tế Nguyễn Đình Tùng về cản ngại lớn nhất trong quá trình hội nhập của ngành ngân hàng Việt Nam và chia sẻ của anh về công cuộc tái cấu trúc VIB Bank trong điều kiện thị trường tài chính còn nhiều bấp bênh trong cuộc phỏng vấn với Doanh nhân Sài Gòn.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 161 phát hành ngày 19 tháng 9 năm 2006
Từ khóa
Nguyễn Đình Tùng , VIB BANK , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu