Ông Lê Hồng Xuân - Tổng giám đốc chuỗi siêu thị Best Carings: Phải biết lúc nào cần làm gì

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2009-02-11
Tác giả
Khánh Vân
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ khiêm tốn của doanh nhân Lê Hồng Xuân - Tổng giám đốc chuỗi siêu thị Best Carings khi nói về công việc kinh doanh hiện nay của Công ty Tiếp thị Bến Thành và chuỗi siêu thị Best Carings mà ông làm tổng giám đốc.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 29 phát hành ngày 11 tháng 2 năm 2009
Từ khóa
Lê Hồng Xuân , Best Carings , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp , Công ty Tiếp thị Bến Thành
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu