Với phụ nữ, hạnh phúc là lan tỏa được những giá trị vật chất, tinh thần do mình tạo ra

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2022-03-10
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Tâm sự của bà Lưu Thị Thanh Mẫu và bà Lý Kim Chi với Doanh nhân Sài Gòn trong Ngày 8/3 về cách doanh nghiệp vượt khó để ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh "bình thường mới" sau đại dịch Covid-19, cũng như vai trò, trách nhiệm của nữ doanh nhân với gia đình và xã hội, phát huy thế mạnh của nữ giới trong việc xây dựng đất nước.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Tạp chi in Doanh nhân Sài Gòn số 601 phát hành ngày 10 tháng 3 năm 2022
Từ khóa
Lưu Thị Thanh Mẫu , Lý Kim Chi , Phúc Khang , Nam Long , doanh nghiệp
Trích dẫn