Ông Nguyễn Quốc Anh - Giám đốc Công ty TNHH Cao su Minh Đức: Chúng tôi được tiếp sức từ gói kích cầu

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2018-03-14
Tác giả
Lê Loan
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ đầy hy vọng của Giám đốc Công ty TNHH Cao su Minh Đức Nguyễn Quốc Anh, người đã có gần 40 năm gắn bó với ngành cao su Việt Nam, về hiệu quả của gói kích cầu theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ban hành với các doanh nghiệp cao su Việt Nam.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 479 phát hành ngày 14 tháng 3 năm 2018
Từ khóa
Nguyễn Quốc Anh , Minh Đức , doanh nhân Việt Nam , thương hiệu Việt
Trích dẫn